کمپانی دوچرحه سواری cannondale مدرن ترین و پیشرفته ترین دوچرخه ویزه  کوهستان خودش رو که اولین نمونه اصلی دوچرخه تمام رایانه ای جهان بشمار میاد و مجهز به ضربه گیر هیدرولیکی / الکترونیکیه با اسم simon عرضه کرد .